بهینه‌سازی موتورهای جستجو

الگوریتم پاندا

راهنمای کامل الگوریتم پاندا |چگونه با پاندا جریمه نشویم؟

الگوریتم های گوگل چگونه کار میکنند؟ با وجود این حجم بیکران از اطلاعات موجود در وب، پیدا کردن مرتبط ترین مطلب به نیاز شما بدون وجود ابزار های دسته بندی تقریبا غیر ممکن است. سیستم های طبقه بندی گوگل دقیقا برای همین هدف طراحی شدند: طبقه بندی میلیون ها صفحه اینترنتی در فهرست جست وجوی.

طراحی سایت