تسهیلات گمرگی

نمایشگاه سنگ های تزئینی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن و ماشین آلات

این نمایشگاه در تاریخ 98/4/18 با حضور شرکت های برتر ایران از جمله سامان سنگ کاوش، مرمرین سنگ و … برگزار گردید. در این نمایشگاه که محصولات معدنی، ماشین آلات صنعتی در این حوزه به معرفی نمایش گذاشته شد و با استقبال بازدیدکنندگان روبرو گردید. که در این حین مشاهدات میدانی حاکی از جذابیت صادرات.

نمایشگاه تجهیزات ورزشی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی در تاریخ 98/4/18 با حضور شرکت های برتری چون body، تن زیپ و غیره برگزار گردید. در این نمایشگاه که کالاهای ورزشی، مکمل و لوازم ورزشی در معرض نمایش گذاشته شد با استقبال بازدیدکنندگان روبرو گردید که در این حین مشاهدات میدانی حاکی از جذابیت صادرات و.

طراحی سایت