صادرات کشاورزی

مصویه صادرات کشاورزی

ممنوعیت صادرات کشاورزی به کمیته ی شش نفره واگذار شد.

مصوبه جدید سران قوا معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت کشاورزی اعلام کرد: طبق مصوبه تصویب شده: تنها در شرایطی صادرات کالایی را میتوان ممنوع کرد که شش عضو کمیته ی ویژه رای به ممنوعیت صادرات دهند. در پاسخ به این سوال که اعضای این کمیته را چه سازمان هایی تشکیل میدهند،پاسخ داده شد:.

طراحی سایت