فراخوان جذب نیرو

جذب نیرو

فراخوان جذب نیرو در خارج از ایران

شرکت مشاوره مدیریت نوین از هم‌وطنان عزیز خارج از کشور دعوت به عمل می‌آورد تا در فراخوان جذب نیرو ی شرکت‌های تجاری و صادراتی بین المللی ایران شرکت کنند. با توجه به نیاز گسترده‌ی شرکت‌های ایرانی برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود در خارج از مرزهای کشور نیاز به نیروهای محلی بیش از پیش احساس می‌شود. دانشجویان.

طراحی سایت