نمایشگاه

لیست برگزاری نمایشگاه های آتی در عمان

لیست نمایشگاه های آینده در کشور عمان

The Oman eCommerce Conference – OEC 2019 World Heavy Oil Congress & Exhibition Thai Trade Exhibition Oman 2019 Oman Health Exhibition & Conference 2019 9th Infra Oman – Infrastructure, Construction & Industrial Projects Expo GCC Supply Chain & Logistics Exhibition & Conference Oman Fire, Safety and Security Exhibition   Food and Hospitality Oman International Exhibition.

برگزاری تمایشگاه کاشی و سرامیک 1398

برگزاری نمایشگاه کاشی و سرامیک، آشپزخانه

نمایشگاه کاشی و سرامیک، آشپزخانه، حمام، و سونا و استخر برگزار گردید. در این نمایشگاه که صنعتگرانی چون صنایع کاشی اصفهان، صنایع زمرد، صدای پای آب، وینسه و دیگران صنعتگران بزرگ با فناوری های به روز پا در عرصه نمایشگاه گذاشته بودند.     تیم بازاریابی شرکت بین المللی شتابدهی صادرات ضمن مذاکرات مؤثر، خدمات.

طراحی سایت