سید علی غفاریان

سید علی غفاریان

سید علی غفاریان

مسئول دفتر مدیرعامل

موفقیت تعاریف مختلف و پیچیده ای دارد. معمول ترین تصور از موفقیت یک نردبان عمودی است که از خاک زمین تا نوک قله پیروزی بالا می‌رود، اما حقیقت چیز دیگری است.

موفقیت یک مجموعه ی طولی مثل نردبان نیست، موفقیت یک حرکت عرضی، هماهنگ، حساب شده به طور همزمان در چندین نقطه است. موفقیت حرکتی به سمت بالا نیست، بلکه حرکتی یک پارچه و به موقع، رو به جلو است. مثل یک ساعت، کارخانه یا حتی یک خانه مرتب موفقیت وقتی رخ می دهد که همه اعضا در عرض یک دیگر برای دستیابی به اهداف مشخص و واقعی مانند چرخ دنده هایی که با دقت طراحی شده اند تلاش کنند.

تجربه چند ساله در مدیریت پروژه ها، مدیریت مدارس، برنامه ریزی تحصیلی و ساخت برنامه های تلویزیونی به همراه پشتوانه علوم آکادمیک در مهندسی و مدیریت سیستم های کلان به همراه روتین مشخصی از مطالعه هر روزه، برای آشنایی با تکنیک های روز دنیا، این جانب را با ابزار مناسبی برای ایجاد سیستمی یک پارچه و هدفمند برای حرکت به موقع در مسیر رو به جلو مسلح کرده است.

به امید موفقیت برای همه

مهارت ها

Project Management 90%
Communication 90%
System Thinking 90%
English 100%
طراحی سایت