امیر رفیعی

آقای امیر رفیعی

امیر رفیعی

مدیر اداری، مالی و پشتیبانی

بعد از تحصیلات آکادمیک و تجریه کاری در حوزه های برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، امور اداری و دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود در توسعه و بکار گیری صحیح منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و فیزیکی، امیدوارم با همکاری نزدیک با همکارانم در مجموعه آیکو بتوانم زیر ساخت ها و خدمات مورد نیاز درون و برون سازمانی را در جهت بهبود مستمر این سازمان فراهم آورم.

 

مهارت ها

ICDL 100%
امور حسابرسی و مالیاتی 90%
مهارت های سازماندهی، مدیریتی و تجزیه و تحلیل 95%
مشاوره مالی 90%
طراحی سایت