آرزو نیک مهر

آرزو نیک مهر

آرزو نیک مهر

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

لیسانس نرم افزار از دانشگاه دامغان

مهارت ها

ICDL 80%
SEO 60%
English 50%
Content Marketing 60%
طراحی سایت