معراج اعتمادی

معراج اعتمادی

معراج اعتمادی

کارشناس بازاریابی ایران

هدف من به عنوان یک عضو از زنجیره ی بین المللی آیکو، کشف نیازهای شما دوستان و همکاران عزیز، در کمترین زمان ممکن است در صورتی که با 3 ضلع مثلث تخصص، صداقت و دلسوزی همراه باشد.

می توانم افتخار به داشتن زنجیره ای از دوستانی کنم که توانستم با کمک اعضاء متخصص مجموعه، لبخند رضایت را بر روی لبان شما بیاورم.

مهارت ها

فروش و فنون مذاکره 70%
رضایت مشتری 80%
خلاقیت، ایده پردازی، نوآوری 70%
فن بیان، مهارت ارتباط عمومی 70%
طراحی سایت