محسن رضایی

محسن رضایی

محسن رضایی

کارشناس بازاریابی ایران

دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مهارت ها

روابط عمومی 90%
اصول و فنون مذاکره 80%
بازاریابی حرفه ای 85%
فروش حرفه ای 80%
طراحی سایت