رایزنان

مشاور بازرگانی افتخاری در توسعه روابط ج.ا.ایران با مجارستان

 • نام و نام خانوادگی : دکتر شاهرخ میرزاحسینی
 • شماره تماس : 021-88824583-88826510
 • شماره موبایل : 0036703171424
 • نمابر : 003617870279
 • آدرس : دفتر تهران: خیابان کریم خان زند- خیابان خردمند شمالی- پلاک 87- طبقه 3- واحد 5 ****** دفتر مجارستان: Orczy شماره 3 الی 5
 • ایمیل : hdp@avicenna.hu

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور پاکستان

 • نام و نام خانوادگی : مراد نعمتی زرگران
 • شماره تماس : 0092-2135369167
 • شماره موبایل : 0092-345825321
 • نمابر : 0092-35874633
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO.81, dhahrah-e-Iran, clif, karachi
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : nematitpo@gmail.com

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور چین

 • نام و نام خانوادگی : سید رضا سیدآقازاده
 • شماره تماس : 0086-13260123091
 • شماره موبایل : 0086-13260123091
 • نمابر : 0086-1065322959
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. OF IRAN No. 13, Dong Liu Jie, San Li Tun , Beijing , China , Post Code:100600
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : seyedlink@outlook.com

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ایتالیا

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور لبنان

 • نام و نام خانوادگی : سیدمحمدحسین سجادنژاد
 • شماره تماس : 00961-1738140
 • شماره موبایل : 00961-171423758
 • نمابر : 00961-1738150
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN 4th floor.saab Bldg.Opposite cinema concord. Next gas station. Verdun st.Beriut. lebanan
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : sajjad1391@gmail.com

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور هندوستان

 • نام و نام خانوادگی : حسین بامیری
 • شماره تماس : 0091-1142477786
 • شماره موبایل : 0091-9643055329
 • نمابر : 0091-1123329600
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN -India New delhi-110001
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : Bamiri_h@yhoo.com

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور آفریقای جنوبی

 • نام و نام خانوادگی : سیدمهرداد سیادت نسب
 • شماره تماس : 0027-879451495
 • شماره موبایل : 0027-789730874
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN 245Melk st,Muckleneuk, Pretoria 0181-P.O.Box 12546 Hatfield 0028 pretoria
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : syadatnasab@tpo.ir

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور تونس

 • نام و نام خانوادگی : مجید قربانی فراز
 • شماره تماس : 00216-71848305-71792578-71791018
 • شماره موبایل : 00216-53968003
 • نمابر : 00216-71793177
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Islamique d, iran rue-drbernier-place Pasteur, tunis, tunisie.
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : asman1382@gmail.com
 • وبسایت : tunisia.tpo.ir

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور کنیا

 • نام و نام خانوادگی : مرتضی دیلان
 • شماره تماس : 0025-4202344215-4202627811
 • شماره موبایل : 0025-4701947309
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN P.O.Box 49170-00100, Dennis pritt Rd/state House Rd/Nirobi
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : mrtz.dln@gmail.com
 • وبسایت : kenya.tpo.ir

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ویتنام

 • نام و نام خانوادگی : محسن رضایی پور
 • شماره تماس : 00844-38232068-38232069
 • شماره موبایل : 00849-36245480
 • نمابر : 00844-38232120
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO 54 TRAN PHU street, Hanoi-vietnam
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : m_rezaeepur27@yahoo.com

مشاور بازرگانی افتخاری در توسعه روابط ج.ا.ایران با گوانجو - چین

 • نام و نام خانوادگی : ابوالفضل سرآبادانی
 • شماره تماس : 0086_20_22371557 22371559 22371517
 • شماره موبایل : 0086_13924111165
 • نمابر : 0086_20_22371615
 • آدرس : No 1304, North Tower, World Trade Centre Complex , No 371_375 Huan Shi Dong Road, Guangzhou P.R.Of China P.C: 510095
 • ایمیل : dr_sarabadani@bosinoco.com

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور عمان

 • نام و نام خانوادگی : عباس عبدالخانی
 • شماره تماس : 00968-24696947
 • شماره موبایل : 00968-97440021
 • ایمیل : abdolkhani_tpo@yahoo.com

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور بلاروس

 • نام و نام خانوادگی : علیرضا سیحون
 • شماره تماس : 00375-173355300-2
 • شماره موبایل : 00375-297334352
 • آدرس : 41a Starovilenski trakt St. MINSK,REPUBLIC OF BELARUS 220012
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : seihoon@tpo.ir
 • وبسایت : http://belarus.tpo.ir

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور قزاقستان

 • نام و نام خانوادگی : آنه دوردی ایران پناه
 • شماره تماس : 007-717-2265361-4
 • شماره موبایل : 0077756001484
 • نمابر : 007-717-2265360
 • آدرس : CONSULATE GENERAL OF THE I.R. Of IRAN Kazakhstan-Astana, md.AK Bulak 3,Daraboz st.23
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : ad.iranpanah@gmail.com

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور آذربایجان

 • نام و نام خانوادگی : محمدابراهیم نقی زاده
 • شماره تماس : 0099412-432-76-62
 • شماره موبایل : 0099451-7981967
 • نمابر : 0099412-433-02-63
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Azerbaijan Republic Baku city B Sardarov 4 P.C AZ1001
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : mnaghizadeh@yahoo.com

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور اندونزی

 • نام و نام خانوادگی : انور کمری
 • شماره تماس : 0062-2131931391–2131931378-2131934637
 • شماره موبایل : 0062-8561769698
 • نمابر : 0062-213107860
 • آدرس : EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO. JL.Cokroaminoto, Menteng Jakarta Pusta-Indonesia 10310
 • رزومه : دانلود رزومه
 • ایمیل : akamari1969@gmail.com
 • وبسایت : indonesia.tpo.ir

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اقلیم کردستان عراق

رایزن بازرگانی ایران در کشور روسیه

 • نام و نام خانوادگی : فرهاد پرند
 • شماره تماس : +7(495)917 24 42
 • شماره موبایل : +7(916)856 36 79
 • نمابر : +7(495)917 34 18
 • آدرس : No7, Pokrovsky Blvd, Moscow. 109028
 • ایمیل : taraz_iran@yahoo.com – parand@tpo.ir
 • وبسایت : russia.tpo.ir
طراحی سایت