همکاری با ما

موقعیت های همکاری با ما

Finder تامین یاب

ویژگی ها:
 • تهیه‌ی گزارش
 • آشنا به فنون مذاکره
 • تجربه‌ی کاری در زمینه‌ی بازاریابی
 • تسلط بر انگلیسی و زبان کشور مقصد

International marketer بازایاب بین المللی

ویژگی ها:
 • آشنا به قوانین و روابط بین الملل
 • تسلط بر فرهنگ و روابط عمومی بالا
 • آشنایی به امور لجستیک بین الملل
 • تسلط بر انگلیسی و زبان کشور مقصد

Digital markerer بازاریاب دیجیتال

ویژگی ها:
 • آشنایی کامل با فضای شبکه های اجتماعی
 • مسلط به اصول بازاریابی و فروش و مذاکره
 • مسلط به برنامه ریزی و تنظیم گزارشات مرتبط با فروش
 • تسلط بر انگلیسی و زبان کشور مقصد

Participation in education مشارکت در آموزش

ویژگی ها:
 • دانش عمومی مدیریت منابع انسانی
 • آشنایی با نحوه استخراج نیازهای آموزشی و تهیه برنامه آموزشی
 • مسلط بر تدوین و ارائه‌ی مطلب آموزشی
 • تسلط بر انگلیسی و زبان کشور مقصد

کار اشتراکی Shared work

ویژگی ها:
 • دارای تجربه‌ی شغلی مرتبط با کار
 • آشنایی با محیط و فرهنگ کشور مورد نظر
 • مسلط بر نرم‌افزارهای اداری و مرتبط با شغل
 • تسلط بر انگلیسی و زبان کشور مقصد
طراحی سایت