سرمایه گذاری در سوریه | قوانین سوریه برای تجارت

سرمایه گذاری در سوریه

سرمایه گذاری در سوریه | قوانین سوریه برای تجارت

اگر قصد سرمایه گذاری در کشور سوریه را دارید،باید قبل از هر چیزی با قوانین،مقررات و شرایط سرمایه گذاری در سوریه آشنا باشید.

 مقاله ی زیر اطلاعات سودمندی برای سرمایه گذاری در سوریه در اختیارتان قرار میدهد.

هدف اصلی ما تسهیل شرایط صادرات و  در عرصه‌ی بین‌الملل است لذا پس از مطالعه ی مقاله  جهت اخذ اطلاعات بیشتر می توانید با ما در تماس باشید.

 

محیط قانونی

 

 

سرمایه گذاری در سوریه

قوانين مالياتی

سیستم مالیات بردرآمد سوریه، به طور کلی در دو دسته کلان طبقه بندی میشود:

1 -مالیات بر درآمد شرکت های صنعتی، تجاری و غیرتجاری.

تمامی شرکت های فعال در سوریه، از جمله شرکت های خارجی مکلفند نسبت به پرداخت هرگونه درآمد که منبع آن فعالیتهای تجاری و یا غیرتجاری در کشور سوریه می باشد، اقدام نمایند.
معمولا میزان مالیات شرکتها در کشور از 10 درصد آغاز می شود و نهایتا تا 45 درصد افزایش مییابد.

2 -مالیات بر حقوق و دستمزد

معمولا میزان مالیات بر حقوب و دستمزد، در سوریه از 5 درصد آغاز می شود و نهایتا تا 5/12 درصد افزایش می یابد. همه افراد فعال در سوریه از جمله کارگران و کارمندان خارجی، که میزان دریافتی آنها از یک حد مشخصی کمتر   نمی باشد، مکلف به پرداخت مالیات هستند. مالیات بردرآمد شامل حقوق پایه، اضافه کار و پاداش می شود.

قانون مالکيت

بر اساس اصل 14 قانون اساسی این کشور، مالکیت سه نوع میباشود و حدود آن را قانون تعیین میکند:

1 – مالکیت ملی:

شامل منابع طبیعی و اموال عمومی و تأسیسات و سازمانهای ملی شده یا سازمانهایی است،که توسط دولت ایجاد میشود و بهره برداری و مدیریت آنها در جهت مصالح عمومی به عهده دولت است. آحاد ملت موظف به حراست از آنها میباشد.

2 – مالکیت عمومی:

شامل اموال سازمانهای عمومی و حرفه‌ای، واحدهای تولیدی و جمعیت‌های تعاونی و سایر سازمان‌های اجتماعی میباشد. حفظ و حمایت از این اموال را قانون تضمین میکند.

3 – مالکیت خصوصی:

شامل اموال خصوصی افراد میباشد و نقش آن در اقتصاد کشور و در چارچوب برنامه توسوعه اقتصادی توسوط قانون تعیین میگردد.
نحوه استفاده از این اموال نباید بر خالف مصالح جامعه باشد.
بر اساس اصل 15 قانون اساسی، سلب مالکیت خصوصی جز در مورد تأمین منافع عمومی، ممنوع است و در این صورت نیز باید غرامت به طور عادله و طبق قانون پرداخت شود.

مصادره عمومی اموال ممنوع بوده و مصادره اختصاصی اموال تنها به موجب حکم مقامات قضایی ممکن خواهد بود.
همچنین مصادره اختصاصی به حکم قانون و با پرداخت غرامت عادلانه جایز است.

اما نکته ی مهمی که در این مقاله به آن میپردازیم قانون سرمایه گذاری است.

 

سرمایه گذاری در سوریه

قانون سرمایه گذاری در سوریه

این قانون در خصوص سورمایه گذاری‌های شهروندان سوری مقیم و غیرمقیم و اتباع کشورهای عربی و خارجی در چارچوب طرح‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور قابل اجرا می‌باشد.

احکام این قانون درخصوص طرح‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد تأیید شورای عالی سرمایه‌گذاری در زمینه‌های ذیل قابل اجرا می‌باشد:

زمینه ها ی:

 • طرح‎های کشاورزی (گیاهی یا دامی) از جمله طرحهای ساخت تولیدات کشاورزی
 •  طرح‎های صنعتی بخش‎های خصوصی و مشترک (اشتراک بخش خصوصی و دولتی)
 • طرح های حمل و نقل
 • طرح‎هایی که با تصمیم شورا مشمول این قانون میگردد.

جهت اعلام موافقت با طرح‎های فوق الذکر، موارد ذیل میبایست لحاظ گردد.

 •  طرح میبایست در راستای اهداف برنامه توسعه کشور باشد.
 • طرح حتی المکان از منابع داخلی قابل دسترس در اقتصاد ملی استفاده کند.
 • در افزایش درآمد ملی و فرصتهای شغلی سهیم باشد.
 • موجب افزایش صادرات و سامان بخشیدن به واردات گردد.
 •  از ماشین آلات و فناوری نوین و متناسب با نیازهای اقتصاد ملی استفاده کند.

مهم ترین عناوین این قانون

ارزش اقالم ثابتی که قرار است در طرح مورد استفاده قرار گیرد از قبیل (ماشین آلات، ابزار، تجهیزات، دستگاهها، خودروهای ویژه طرح و سایر وسایل
تولیدی که منحصراً برای طرح از خارج خریداری شده است) نباید از 10 میلیون لیر سوری کمتر باشد. این رقم توسط شورای وزیران قابل اصلاح است.

 طبق اصل 11 این قانون، طرح‎هایی که مجوز احداث دریافت مینمایند، طبق مفاد این قانون حق وارد کردن اقالم ذیل را خواهند داشت:

 • تمام نیازمندیهای طرح به ماشین‎ آلات و دستگاه‎ها و تجهیزات و خودروهای مورد نیاز و اتوبوس و مینی‎بوس و سایر اقالم لازم  برای اجرا یا توسوعه یا مدرنیزه کردن طرح
 • خودروهای سرویس دهی سیاحتی
 • مصالح و اقالم لازم برای راه اندازی طرح

سرمایه گذار میتواند برای طرح خود، مطابق مقررات معمول در بانک‌های کشور  از پول رایج محلی( با ضمانت سپرده های خصوصی خود ) از بانک استقراض  کند.

سرمایه گذاران سوری مقیم خارج و سرمایه گذاران تبعه کشورهای عربی و خارجی مجازند پنج سال پس از پایان یافتن مدت سرمایه‌گذاری در طرح، ارزش خالص سهم خود را به صورت ارز و براساس ارزش فعلی طرح در تاریخ انصراف و مطابق دستورالعمل‎های اجرایی شورا در این خصوص به خارج عودت دهند.

سود و بهره ای که عاید سرمایه خارجی سرمایه گذار میگردد، همه ساله طبق احکام این قانون قابل ارسال به خارج است.

سرمایه‎گذاران اتباع کشورهای عربی یا خارجی، میتوانند دارایی های سرمایه گذاری شده خود در طرح های تصویب شده را نزد موسسه عربی تضمین سرمایه گذاری یا هر موسسه دیگر با اخذ موافقت از ارگان دست اندرکار بیمه نماید.

مراحل راه اندازی كار تجاری( كسبوكار)

آغاز فعالیت یک شرکت در سوریه نیازمند طی مراحل 8 گانه و ارایه مستندات مورد نیاز به ادارات دولتی از جمله اداره ی مالیات و اداره ی تامین اجتماعی این کشور است.

مراحل ثبت شرکت جدید در سوریه در جدول زیر ارایه شده است.

 

شماره مرحله عنوان مرحله مدت زمان لازم هزینه های لازم
اول کسب مجوز همسر برای ترک خانه یک روز بدون هزینه
دوم تقاضای رزرو نام شرکت در وزارت تجارت داخلی و حفاظت از مصرف کننده 7 روز 30 پوند سوریه
سوم افتتاح یک حساب بانکی برای شرکت، ثبت نام مالیات و خرید تمبر
در اداره مالیاتی وزارت امور مالی
3 روز 0.4 درصد سرمایه(هزینه مهر،  0.5 درصد هزینه مهر (اداره مالیات محلی) +20 پوند سوریه (رسید تمبر)
چهارم چاپ شرکت نامه یک روز (همزمان با مرحله 2) 4000 پوند سوریه به ازای هر صفحه
پنجم واریز سرمایه اولیه شرکت به حساب بانکی یک روز (همزمان با مرحله 2) 1000 پوند سوریه
ششم ارائه کپی مدارک امضا شده الزامی به اداره ثبت شرکت ها یک روز 10000 پوند سوریه
هفتم ثبت نام در اداره تامین اجتماعی یک روز 20 پوند سوریه
هشتم ساخت مهر شرکت 3 روز 2250 پوند سوریه

 

قوانين گمركی

دولت سوریه در موارد ذیل، اجازه ورود موقت کالا از سایر کشورها بدون پرداخت مالیات را اعطا مینماید:
1 -پروژه‌های خارجی:

یک شرکت خارجی مجری پروژه در سوریه، میتواند برای تکمیل پروژه‌های مورد نیاز سوریه اقدام به واردات تجهیزات یا کالای مورد نظر نماید، مشروط بر اینکه پس از خاتمه کار آن تجهیزات یا کالا را Re-Export نماید .
2 -سازمانهای بین المللی:

این سازمانها میتوانند اقدام به واردات تجهیزات یا وسایل مورد نظر نمایند، مشروط بر آنکه آن تجهیزات یا وسایل Export-Re گردد.

3 -توریست:

افرادی که به عنوان توریست به سوریه سفر مینمایند، میتوانند برای تردد از وسایل نقلیه شخصی به مدت 3 ماه و با قابلیت 1 ماه تمدید استفاده نمایند.

4 -نمایشگاههای تجاری:

شرکت کنندگان در این نمایشگاه میتوانند کالاهای خود را برای بازدید بدون پرداخت مالیات، به سوریه وارد نمایند مشروط بر آنکه در خاتمه تمامی کالاها Export-Re گردند.

5 -کارخانجات:

کارخانجات فعال در سوریه میتوانند مواد خام مورد نیاز خود را بدون پرداخت مالیات وارد این کشور نمایند، مشروط بر اینکه با هدف صادرات محصولات خود در این کشور فعالیت نمایند.

برخی کاالهایی که واردات آنها به این کشور ممنوع است:

 

سرمایه گذاری در سوریه

• مواد مخدر

• اسلحه
• برخی مواد غذایی فرآوری شده، به جز کنسرو ماهی و آن دسته از مواد غذایی که مشمول پیمان گفتا (GAFTA) هستند.
• مواد خام برای تهیه لوازم آرایشی
• مشروبات الکلی و تنباکو (تنها دولت سوریه میتواند مشروبات الکلی و تنباکو را برای فروش به بازارهای داخلی وارد نماید).

لازم به ذکر است این کشور تعداد اقلا م فهرست کالاهای ممنوعه را در مورد کشورهای عضو گفتا کاهش داده است.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

طراحی سایت