تفاهم نامه ها

تفاهم نامه

تفاهم نامه ایکو با انجمن دوستی ایران آفریقا

نشست هم اندیشی و امکان سنجی همکاری متقابل شرکت شتابدهی صادرات(ایکو) و انجمن دوستی ایران و افریقا روز دوشنبه 7 مرداد ماه برگزار گردید. از دستاورد های این نشست عقد تفاهم نامه ی همکاری فی ما بین بود.     دستاوردهای مهم این تفاهم نامه دسترسی به بازار هدف 52 کشور افریقایی ایجاد نمایندگی مستقیم.

طراحی سایت