صنعت

ممنوعیت صادرات

تصمیمات دولت درباره ی ممنوعیت صادرات باید پیش‌بینی پذیر شوند.

به گفته‌ی عباس آرگون ،یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران، یکی از اصلی ترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان عدم توانایی پیش‌بینی تصمیمات ناگهانی دولت است. لذا در این باره، در ماه‌های گذشته ما شاهد بی‌نتیجه ماندن زحمات صادر کنندگان بودیم، به این ترتیب که دستور ممنوعیت صادراتی پس از تلاش‌های بسیار صادر کننده برای یافتن.

طراحی سایت